14.50% - 24%

Փաստացի տոկոսադրույք

150 000 000 ՀՀ դրամ

150 000 000 ՀՀ դրամ

Առավելագույն գումար

 Այլ բանկերից վարկերի վերաֆինանսավորում

Այլ բանկերից վարկերի վերաֆինանսավորում

Գրավի արժեքի մինչև 80%-ի չափով վարկ ստանալու հնարավորություն

Գրավի արժեքի մինչև 80%-ի չափով վարկ ստանալու հնարավորություն
5 - 15 տարի

5 - 15 տարի

Անշարժ գույքի գրավով տրամադրվող էքսպրես վարկի պայմաններ

Վարկի նպատակՍպառողական
Վարկի արժույթՀՀ դրամ
Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայրԲանկի մասնաճյուղեր, Հաճախորդների սպասարկման վարչություն
Վարկի գումար1 500 000 - 150 000 000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույքի տեսակը
Հաստատուն (ճշգրտվող)1
16.66% - 24%
Վարկի ժամկետ5 - 15 տարի
Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն 80%
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար9 900 ՀՀ դրամ
(վաղաժամկետ մարման դեպքում վերադարձման ենթակա չէ)
Գրավի ձևակերպման վճար26 000 ՀՀ դրամ
(գանձվում է վարկի տրամադրման պահին վարկային միջոցներից` Հաճախորդի կողմից գրանցման դեպքում գանձում չի կատարվում)
Ապահովագրություն3Համաձայն ապահովագրական ընկերության սակագնի
Անշարժ գույքի գնահատումԻրականացվում է հաճախորդի կողմից՝ Համաձայն Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող ընկերությունների4 սակագնի
Միասնական տեղեկանքի ստացումԻրականացվում է հաճախորդի կողմից՝ Համաձայն ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից սահմանած սակագնի
Պայմանագրերի նոտարական վավերացումԻրականացվում է հաճախորդի կողմից՝ Համաձայն նոտարական վավերացման համար սահմանված վճարների
Վարկի և տոկոսագումարի մարումներԱմենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ)
Վարկի տրամադրման եղանակԱնկանխիկ՝ բանկային հաշվի միջոցով
Բանկային հաշվի բացումՀամաձայն Բանկի սակագների (տե՛ս Բանկային հաշիվ էջը)
Վարկի գումարի կանխիկացումՀամաձայն Բանկի սակագների (տե՛ս Բանկային հաշիվ էջը)
Քաղվածքների տրամադրումՀամաձայն Բանկի սակագների (տե՛ս Բանկային հաշիվ էջը)

1 Բանկը կարող է միակողմանիորեն վերանայել տարեկան անվանական տոկոսադրույքը՝ սկսած վարկային պայմանագրի գործողության 37-րդ ամսից:

2 Լողացող տոկոսադրույքի դեպքում վարկի տոկոսադրույքը որոշվում է հաշվարկային դրույքին (ՀԴ) գումարելով հաստատուն բաղադրիչ: Հաշվարկային դրույքը Բանկի կողմից վերանայվում է յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ին և օգոստոսի 1-ին: Տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքները Բանկի կողմից կարող են միակողմանիորեն վերանայվել ՀԴ փոփոխության և այդ մասին հաճախորդին իրազեկելուց  7 աշխատանքային օր հետո (եթե ծանուցման մեջ ավելի երկար ամսաթիվ սահմանված չէ):

3 Եթե վարկառուն դիմումի համաձայն չի ցանկանում կատարել  ապահովագրություն, ապա տոկոսադրույքը սահմանվում է 0.5 տոկոսային կետով բարձր: Ապահովագրությունը կատարվում է վարկի տրամադրման առաջին տարվա համար և որպես շահառու հանդես է գալիս վարկառուն:

Ամբողջական պայմաններ