Ստանդարտ ավանդ ռեզիդենտներին

AMD

6.8- 9.5 %

USD

0․1- 3.5 %

RUB

2․6- 5.75 %

Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք Դուք, եթե Ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով:

Ստանդարտ ավանդ ռեզիդենտներին

Առանց ավելացման իրավունքի՝ տոկոսները ժամկետի վերջում վճարմամբ

Ժամկետ AMDUSDEURRUB
մինչև 100 մլն ՀՀ դրամ ներառյալմինչև 200․000 ԱՄՆ դոլար ներառյալմինչև 200․000 եվրո ներառյալմինչև 10 մլն ռուբլի ներառյալ
31 - 90 օր7.00%0.50%-3.00%
91- 180 օր8.00%1.25%0.25%4.00%
181- 366 օր9.00%2.75%1.00%5.00%
367- 549 օր9.25%3.25%1.75%6.00%
550- 730 օր9.50%3.50%2.00%5.75%

Բանկային ավանդների տեղեկատվական ամփոփագիր

Ավանդային հաշվիչ

Գումար

Մարման տեսակ

Տարեկան տոկոսադրույք

Ավանդի ժամկետը

Հաշվարկը մոտավոր է և կարող է տարբեվել վերջնական առաջարկից։

Մեր առաջարկը

ամսական վճարումներ

829.54֏

վճարված տոկոսներ

1%

Ընդհանուր վճարում

1,000,829.54֏

Երեք քայլ ավանդը առցանց (online) ներդնելու համար

1

Արդեն հանդիսանու՞մ եք Բանկի Հաճախորդ, մուտք գործեք Մոբայլ համակարգ

2

Ներդրեք ցանկացած արժույթով ավանդ 24/7 ռեժիմով՝ հաշված վայրկյանների ընթացքում

3

Ստացեք պայմանագիրը Բանկում գրանցված էլ.փոստի հասցեին և հետագա սպասարկումը կատարեք առանց մասնաճյուղ մոտենալու