9% - 21.1%

Տարեկան տոկոսադրույք

Առավելագույն գումար

Առավելագույն գումար

50 000 000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար

Նվազագույն գումար

150.000 ՀՀ դրամ

Տարեկան փաստացի առավելագույն տոկոսադրույք՝ 9.37 - 23.24%

Տարեկան փաստացի առավելագույն տոկոսադրույք՝ 9.37 - 23.24%
36-120 ամիս

36-120 ամիս

Անգրավ սպառողական վարկեր

Բանկի վճարային քարտի միջոցով դիմելու պահին կամ հետագայում աշխատավարձ ստացողԱմսական եկամուտներ ունեցող և փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաթեթ ներկայացնողԱռանց հավելյալ փաստաթղթերի և եկամուտների վերլուծությանԲանկի վճարային քարտի միջոցով կենսաթոշակ ստացողՆախահաստատված ցանկ Համաձայն բանկում հաստատված թիրախային խմբերիՎերաֆինանսավորում
Վարկի նպատակՍպառողականՍպառողականՍպառողականՍպառողականՍպառողականՍպառողական
ԱրժույթՀՀ դրամՀՀ դրամՀՀ դրամՀՀ դրամՀՀ դրամՀՀ դրամ
ԱպահովվածությունԱշխատավարձի ստացում վարկառուի անունով Բանկում բացված վճարային քարտի միջոցովԱռանց ապահովվածությանԱռանց ապահովվածությանԿենսաթոշակի ստացում վարկառուի անունով Բանկում բացված վճարային քարտի միջոցովԱռանց ապահովվածությանԱռանց ապահովվածության
Նվազագույն գումար300 000 ՀՀ դրամ200 000 ՀՀ դրամ150 000 ՀՀ դրամՉի սահմանվում300 000 ՀՀ դրամ300 000 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումարԱշխատավարձի  մինչև 14-ապատիկ, բայց ոչ ավել քան 8.000.000 ՀՀ դրամ12 000 000 ՀՀ դրամՀամաձայն վարկունակության գնահատմանԿենսաթոշակի մինչև քառապատիկ չափով50 000 000 ՀՀ դրամՎերաֆինանսավորվող վարկի մնացորդի 103%-ի չափով, վարկային գծի դեպքում՝ պայմանագրային գումարի, բայց ոչ ավելի քան 8.000.000 ՀՀ դրամ 500.000 ՀՀ դրամ և ավել զուտ աշխատավարձի դեպքում, հակառակ դեպքում՝ ոչ ավելի քան 5.000.000 ՀՀ դրամ
Ժամկետ36-120 ամիս36-120 ամիս36-120 ամիս36-120 ամիս36-120 ամիս36-120 ամիս
Տոկոսադրույք9% - 20.2% (-Նախարարություններ, Տեղական կառավարման մարմիններ, մարզպետարաններ և ուժային կառույց չհամարվող այլ պետական կառույցներ -19.2% -ՊՈԱԿ դպրոցներ -18.7% -Հանքագործական արդյունաբերություն և բաց հանքերի շահագործում -17.2% -Առողջապահություն -16.7% -Կրթություն (բացառությամբ ՊՈԱԿ դպրոցների) -16.7% -Էներգետիկա (Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում) -16.2% -Ֆինանսական կազմակերպություններ, տեղեկատվություն և կապ -15.7% Համապատասխան վարկարժանության դեպքում` անկախ ոլորտից-14.7% -Այլ-20.2%)15.8% -21.1%21.1%17.8%17.1%16.5-18.7%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք9,37% - 22,17 %16,97% - 23,26%23,26%19,32%18,5%17,8% - 20,38%
Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճարՉի սահմանվումՉի սահմանվումՉի սահմանվումՉի սահմանվումՉի սահմանվումՉի սահմանվում
Տրամադրման (երկարաձգման) միջնորդավճարՉի սահմանվումՉի սահմանվումՉի սահմանվումՉի սահմանվումՉի սահմանվումՉի սահմանվում
Վարկի սպասարկման վճարՉի սահմանվումՉի սահմանվումՉի սահմանվումՉի սահմանվումՉի սահմանվումՉի սահմանվում

* Ամսական զուտ աշխատավարձ (դրան հավասարեցված այլ վճարներ հարկումից հետո և այլ պարտադիր պահումներից հետո): Այն դեպքում, երբ հաճախորդի զուտ աշխատավարձի (դրան հավասարեցված այլ վճարների) մասին տեղեկանք չի ներկայացվում, ապա զուտ աշխատավարձի (դրան հավասարեցված այլ վճարների) չափը որոշվում է հաճախորդի վերջին չորս ամիսների ընթացքում ստացված և աշխատավարձի վճարման նպատակով իրականացված մուտքերը վերլուծելու եղանակով: Այս դեպքում որպես զուտ աշխատավարձի չափ համարվում է վերջին չորս ամիսներին ստացված աշխատավարձերից նվազագույնը, ընդ որում` եթե դիտարկվող չորս ամիսներից որևէ մեկի ընթացքում հաճախորդը չի ստացել աշխատավարձ կամ դրան հավասարեցված այլ վճարներ, այդ ամիսը դիտարկմանը չի մասնակցում, իսկ որպես չորրորդ ամիս դիտարկվում է  նախորդողը:

Այն դեպքում, երբ հաճախորդի աշխատավարձի չափը փոփոխվել է և առավելագույն վարկային սահմանաչափը, հաճախորդի ցանկությամբ, պետք է հաշվարկվի ավելի բարձր զուտ աշխատավարձի հիման վրա` որպես զուտ աշխատավարձի չափ դիտարկվում է հաճախորդի գործատուի կողմից տրված աշխատավարձի չափի մասին տեղեկանքում նշված զուտ աշխատավարձը, որին համապատասխան առկա է առնվազն մեկ մուտք վերջին 4 ամսվա ընթացքում:

** Համաձայն Բանկի կողմից սահմանված սահմանաչափերի

****  Վարկի Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) արժեքը հավասար է վարկի տրամադրման պահին Բանկում գործող ՀԴ արժեքին:

 Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 2.5 տոկոսային կետով, սակայն ոչ ավել, քան փաստացի տոկոսադրույքի 24%:

Վարկարժանության գնահատումն իրականացվում է Ֆայկո սքորի կամ Բանկի ներքին սքորինգային մեխանիզմի հիման վրա:

Հաշվարկային դրույքը հրապարակվում է Բանկի www.ardshinbank.am կայքում, Բանկի կողմից վերանայվում է յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ին և օգոստոսի 1-ին: Կնքված պայմանագրերի գծով տոկոսադրույքները վերանայվում են ՀԴ փոփոխությունից 7 օր հետո (եթե ծանուցման մեջ ավելի երկար ամսաթիվ սահմանված չէ)՝ հաշվարկային դրույքի փոփոխված լինելու դեպքում: Տոկոսադրույքները փոփոխվում՝ բարձրացվում կամ նվազեցվում են ՀԴ փոփոխության չափով:

Չի գործում այլ վարկի մարման պայմանով տրամադրվող վարկերի և I-Banking համակարգի միջոցով դիմելու դեպքում:

Վարկային հաշվիչ

Վարկի գումար

Տարեկան տոկոսադրույք

Վարկի ժամկետը

Հաշվարկը մոտավոր է և կարող է տարբեվել վերջնական առաջարկից։

Մեր առաջարկը

Փաստացի Տոկոսադրույք

1%

Ամսական վճարումներ

100,083֏

Վճարված տոկոսներ

83֏

Ընդհանուր վճարում

100,083 ֏

Հաճախ տրվող հարցեր