Անհատական մոտեցում

Մենք կգտնենք ձեր պահանջների համար լավագույն լուծումները։

Վստահություն

Արդշինբանկը 2023թ.-ին մի շարք չափանիշներով ճանաչվել է լավագույնը միջազգային վարկանիշային գործակալությունների և հեղինակավոր ամսագրերի կողմից:

Խորհրդատվություն

Մեր մասնագետները կօգնեն ձեզ կայացնել լավագույն ներդրումային որոշումները։

Առավելություններ

 • Ներդրումներ կատարելով դուք ստեղծում եք կապիտալ, ձեռք եք բերում պասիվ եկամուտներ՝ արժեկտրոնների կամ դիվիդենտների տեսքով:
 • Ձեր արժեթղթերը կարող եք վաճառել ցանկացած պահի։
 • Կատարելով ներդրումներ՝ ձեր առաջ դրեք նոր ֆինանսական նպատակներ. կարևորեք շահութաբերությունն ու հուսալիությունը դրանց իրագործման ճանապարհին:
0 ՀՀ դրամ հաշվի բացման և սպասարկման համար

0 ՀՀ դրամ հաշվի բացման և սպասարկման համար

Դուք վճարում եք միայն այն ժամանակ, երբ օգտվում եք բրոքերային ծառայություններից:

Ներդրումային (բրոքերային) ծառայություն

 1. Բրոքերային հաշվի բացում, վարում
 2. Արժեթղթերի գնման/վաճառքի հանձնարարականի և/կամ պատվերի ընդունում և կատարում
 3. Հաճախորդի հաշվին և միջոցներով արժեթղթերով գործարքների իրականացում
Ներդրումային (բրոքերային) ծառայություն

Արժեթղթերի պահառուական ծառայություն

 1. Արժեթղթերի հաշվառման համար դեպո հաշվի բացում, վարում
 2. Հաճախորդի արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների գրանցում
 3. Արժեթղթերի փոխանցում/ գրավադրում/ գրավադրման դադարեցում
 4. Արժեթղթերի և հաշիվների սառեցում/ապասառեցում
Արժեթղթերի պահառուական ծառայություն

Ռեեստրի վարում

 1. Արժեթղթերի ռեեստրի վարում և պահպանում
 2. Արժեթղթերի տեղաբաշխման միջնորդավորում
 3. Կորպորատիվ գործողությունների հետ կապված գործառնությունների գրանցում
 4. Թողարկողներին Համակարգից տեղեկությունների տրամադրում և տվյալների փոփոխությունների գրանցում
Ռեեստրի վարում

Պարտատոմսեր

 1. Պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:
Պարտատոմսեր

Հաճախ տրվող հարցեր