• Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց
  • Առավելագույն գումար` մինչև 50.000.000 ՀՀ դրամ
  • Վարկի ժամկետ՝ 36-120 ամիս
  • Տոկոսադրույք՝ 9.0 - 20.2%
  • տարեկան փաստացի առավելագույն տոկոսադրույք՝ 9.37 - 22.16%
Վարկային գծեր

Վարկային գծեր

  • Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց
  • Առավելագույն գումար` մինչև 12.000.000 ՀՀ դրամ
  • Վարկի ժամկետ՝ 36-120 ամիս
  • Տոկոսադրույք՝ 13 - 20.9%

Նախկինում գործող պայմաններ (արխիվ)