Բնակելի գույքի ձեռքբերում ինչպես առաջնային, այնպես էլ երկրորդային շուկայից

Բնակելի գույքի ձեռքբերում ինչպես առաջնային, այնպես էլ երկրորդային շուկայից

 • Վարկի գումար՝ մինչև 200 մլն ՀՀ դրամ
 • Մարման ժամկետ՝ մինչև 240 ամիս
 • Փաստացի տոկոսադրույք՝ 14.6-15.7%
 • Նվազագույն կանխավճար՝ սկսած 10%-ից
Բանկի հետ համագործակցող կառուցապատողներից բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում

Բանկի հետ համագործակցող կառուցապատողներից բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում

 • Վարկի գումար՝ մինչև 100 մլն ՀՀ դրամ
 • Մարման ժամկետ՝ մինչև 240 ամիս
 • Փաստացի տոկոսադրույք՝ սկսած 12.9%-ից՝ ըստ համագործակցող կառուցապատողի
 • Նվազագույն կանխավճար՝ սկսած 10%-ից
Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան

Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան

 • Վարկի գումար՝ 2,000,000-27,750,000 ՀՀ դրամ
 • Մարման ժամկետ՝ 10-20 տարի
 • Փաստացի տոկոսադրույք՝ 4.4 – 8.9%
 • Նվազագույն կանխավճար՝ սկսած 7.5%-ից
Հիփոթեքային վարկ զինծառայողներին

Հիփոթեքային վարկ զինծառայողներին

 • Վարկի գումար՝ մինչև 25,650,000 ՀՀ դրամ
 • Նվազագույն կանխավճար՝ սկսած 10%-ից
 • Մարման ժամկետ՝ մինչև 240 ամիս
 • Փաստացի տոկոսադրույք՝ առաջնային շուկայից ձեռքբերման դեպքում՝ 11.6% երկրորդային շուկայից ձեռք բերման դեպքում՝ 13.8%
Հանրային ծառայողներին մատչելի բնակարան

Հանրային ծառայողներին մատչելի բնակարան

 • Վարկի գումար՝ մինչև 150.000.000 ՀՀ դրամ
 • Մարման ժամկետ՝ 10-20 տարի
 • Փաստացի տոկոսադրույք՝ 11.5 - 14.5%
 • Նվազագույն կանխավճար՝ սկսած 10%-ից

Վերաֆինանսավորման պայմաններ

Օգտվեք ձեր գործող հիփոթեքային վարկը ավելի շահավետ պայմաններով սպասարկելու հնարավորությունից

Վերաֆինանսավորման պայմաններ

Հիպոթեքային հաշվիչ

Տան արժեքը

Կանխավճար

Վարկի տոկոս

Վարկի ժամկետը

Հաշվարկը մոտավոր է և կարող է տարբեվել վերջնական առաջարկից։

Մեր առաջարկը

Տոկոսագումար

0.1

Վարկի գումար

89.9

Կանխավճար

10.0

ամսական վճարումներ

900,750֏

Ընդհանուր վճարում

900,750֏

Տոկոսագումար

750 ֏

Նախկինում գործող պայմաններ (արխիվ)