Ֆիզիկական անձ հաճախորդների սպասարկման փաթեթներ

Վճարեք փաթեթի տրամադրման միանվագ գումարը, օգտվեք անհատական սպասարկումից և մի շարք այլ ծառայություններից

Ֆիզիկական անձ հաճախորդների սպասարկման փաթեթներ

Optimal փաթեթ

Optimal փաթեթ
  • Ձեզ հասանելի կլինի անհատական մենեջերի ծառայություն
  • Գործարքների հեռավար պատվիրման և հաստատման հնարավորություն,
  • Անվճար դասական դեբետային քարտի տրամադրում և սպասարկում
  • Փաթեթի միանվագ վճար՝ 100.000 ՀՀ դրամ,
  • Փաթեթի ամսական սպասարկման վճար՝ 10.000 ՀՀ դրամ

Պայմաններ

Փաթեթի միանվագ վճար (ՀՀ դրամ) 100,000 ՀՀ դրամ
Փաթեթի ամսական սպասարկման վճար (կիրառվում է սպասարկման 2-րդ տարուց սկսած, եթե ամսվա ընթացքում հաշիվների միջին օրական մնացորդը փոքր է սակագներով սահմանվածից) 10,000
Հաշիվների նվազագույն միջին օրական մնացորդ 4,000,000
Փաթեթի պարունակություն Քանակը
Բանկային հաշվի տրամադրում՝ ՀՀ դրամով* 1 անվճար
Mastercard Standard, Visa Classic կամ Visa Gold դեբետային քարտի տրամադրում և սպասարկում* 1 անվճար
Ibanking ծառայության ակտիվացում - անվճար
Գործարքների հեռավար պատվիրում և հաստատում Mօbile Banking հավելվածով անսահմանափակ անվճար
ԿՎՎ անհատական մենեջեր** - անվճար

Chat-bot-ի միջոցով սպասարկում-անվճար
Քարտի, հաշվի հեռավար բացում (ՀՀ դրամ)-50.000

Advanced փաթեթ

Advanced փաթեթ
  • Ձեզ հասանելի կլինի անհատական մենեջերի ծառայություն
  • Գործարքների հեռավար պատվիրման և հաստատման հնարավորություն,
  • Անվճար պրեմիում դասի դեբետային քարտի տրամադրում և սպասարկում
  • Փաթեթի միանվագ վճար՝ 200.000 ՀՀ դրամ,
  • Փաթեթի ամսական սպասարկման վճար՝ 15.000 ՀՀ դրամ

Պայմաններ

Փաթեթի միանվագ վճար (ՀՀ դրամ) 200,000 ՀՀ դրամ
Փաթեթի ամսական սպասարկման վճար (կիրառվում է սպասարկման 2-րդ տարուց սկսած, եթե ամսվա ընթացքում հաշիվների միջին օրական մնացորդը փոքր է սակագներով սահմանվածից) 15,000
Հաշիվների նվազագույն միջին օրական մնացորդ 25,000,000
Փաթեթի պարունակություն Քանակը
Բանկային հաշվի տրամադրում՝ ՀՀ դրամով* 1 անվճար
Բանկային հաշվի տրամադրում ցանկացած արժույթով* 3 անվճար
Mastercard Black Edition դեբետային քարտի տրամադրում և սպասարկում*1 անվճար
Ibanking ծառայության ակտիվացում - անվճար
Գործարքների հեռավար պատվիրում և հաստատում Mօbile Banking հավելվածով անսահմանափակ անվճար
ԿՎՎ անհատական մենեջեր** - անվճար
Chat-bot-ի միջոցով սպասարկում - անվճար
Lounge Key ծառայության միջոցով օդանավակայանների բիզնես սրահների մուտքի հնարավորությունՀամաձայն համապատասխան քարտատեսակի պայմանների

Կոնսիերժ ծառայություն* - անվճար
Քարտի, հաշվի հեռավար բացում (ՀՀ դրամ) - 50,000

Տեղեկատվական թերթիկ