I-Banking համակարգի տրամադրման և սպասարկման սակագներ և պայմաններ
  1. Տրամադրման պայմաններ

 

Պայման

Հեռահաղորդակցման գործիք

Ինտերնետ բանկ

Մոբայլ բանկ

Հեռախոսային բանկ

1.1

Համակարգին միանալու պայման

Գործող հաշիվ Արդշինբանկում

1.2

Ծառայությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ նվազագույն պահանջներ

Ինտերնետին հասանելիություն ունեցող ստացիոնառ համակարգիչ

Ինտերնետին հասանելիություն ունեցող սմարտֆոն տեսակի բջջային հեռախոս կամ պլանշետ

Բանկում գրանցված բջջային հեռախոսի միջոցով Բանկի Կոմունիկացիոն Կենտրոն կատարված զանգ

  1. Սպասարկման պայմաններ

2.1

Ծառայությանը միանալու վճար

Անվճար

2.3

Գործարքի սահմանաչափի փոփոխություն

Անվճար

 

2.4

Ծառայության կասեցում

Անվճար

 

2.5

Օգտագործողի գաղտնաբառի փոփոխում

 

Անվճար

 

2.6

Օգտագործողի փակում

Անվճար

 

  1. I-Banking համակարգի Ինտերնետ և Մոբայլ համակարգերի միջոցով իրականացվող գործարքների սահմանաչափեր

Գործարքի տեսակ

1 գործարքի առավելագույն սահմանաչափ

Գործարքի  օրական առավելագույն սահմանաչափ

Գործարքի  օրական առավելագույն քանակ

3.1

ԱՎԱՆԴՆԵՐ

Ավանդի ձևակերպում

առանց լիմիտ

100,000,000

5

3.2

Ավանդի երկարաձգում

առանց լիմիտ

առանց լիմիտ

առանց լիմիտ

3.3

Ավանդի համալրում

առանց լիմիտ

100,000,000

5

3.4

Ավանդի նվազեցում

20,000,000

50,000,000

5

3.5

Ավանդի խզում

20,000,000

50,000,000

5

3.6

ՎԱՐԿԵՐ

Վարկի ստացում

1,000,000

1,000,000

1

3.7

Վարկի մարում

5,000,000

25,000,000

10

3.8

ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

Փոխանցում Արդշինբանկ Հաճախորդների քարտերին,  հաշիվներին և այլ բանկի հաշիվներին

5,000,000

25,000,000

20

3.9

Փոխանցում այլ բանկի քարտին (C2C)

Համաձայն համապատասխան քարտային պրոդուկտի սակագներում նշված սահմանաչափերի

3.10

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

Անկանխիկ արժույթի առք

5,000,000

25,000,000

10

3.11

Անկանխիկ արժույթի վաճառք

5,000,000

25,000,000

10

3.12

Կրոս փոխարժեքով փոխարկում

5,000,000

25,000,000

10

3.13

ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ ԲՅՈՒՋԵ

Բոլոր տեսակի փոխանցումների համար

3,000,000

10,000,000

10

3.14

ԱՅԼ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ

Կոմունալ

3,000,000

3,000,000

20

3.15

ՃՈ վճարում

500,000

5,000,000

10

3.16

Քարտի կցում

առանց լիմիտ

 առանց լիմիտ

 առանց լիմիտ

3.17

PayX

Համաձայն ծառայությանը կցված քարտի համար բանկի կողմից սահմանված անկանխիկ գործարքների սահմանաչափերի

4. I-Banking համակարգի Հեռախոսային բանկ համակարգրի միջոցով իրականացվող գործարքների սահմանաչափեր

Գործարքի տեսակ

1 գործարքի առավելագույն սահմանաչափ

Գործարքի  օրական առավելագույն սահմանաչափ

Գործարքի  օրական առավելագույն քանակ

4.1

ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

Ներբանկային

2,500,000

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

4.2

Միջբանկային ՀՀ տարածքում

1,000,000

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

4.3

Միջբանկային ՀՀ տարածքից դուրս

500,000

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

4.4

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

Անկանխիկ արժույթի առք

2,500,000

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

4.5

Անկանխիկ արժույթի վաճառք

2,500,000

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

4.6

Կրոս փոխարժեքով փոխարկում

2,500,000

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

4.7

ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ ԲՅՈՒՋԵ

Բոլոր տեսակի փոխանցումների համար

500,000

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

4.8

ԱՅԼ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ

Կոմունալ

500,000

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

4.9

ՃՈ վճարում

500,000

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

 

Ardshinbank I-Banking համակարգով մատուցվող ծառայությունների ցանկ