Visa Gold Debit ՀՀ Ոչ ռեզիդենտ անձանց համար

Ձեռք բերեք վճարային քարտ, տնօրինիր միջոցներդ, կատարիր կանխիկացման գործարքներ և անկանխիկ վճարումներ:

Visa Gold Debit ՀՀ Ոչ ռեզիդենտ անձանց համար

Հիմնական պայմաններ

AMDUSDEUR
Քարտի տրամադրում (թողարկում)*****25000 ՀՀ դրամ25000 ՀՀ դրամ25000 ՀՀ դրամ
Քարտի սպասարկման վճար 2000 ՀՀ դրամ ամսական2000 ՀՀ դրամ ամսականանվճար
Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ*****
Բանկի և Ակբա բանկի բանկոմատներում 0,5% 0,5% 0,5%
Բանկի և Ակբա բանկի բանկոմատներում թվայնացված քարտով 1,5% min 1,500 ՀՀ դրամ 1,5% min 1,500 ՀՀ դրամ1,5% min 1500 ՀՀ դրամ
Բանկի կանխիկացման կետերում 1,0%1,0%1,0%
«Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում 1,0% 1,0% 1,0%
Այլ բանկերի կանխիկացման կետերում 1,5% min 1,500 ՀՀ դրամ1,5% min 1,500 ՀՀ դրամ1,5% min 1,500 ՀՀ դրամ
Այլ բանկերի բանկոմատներում1,5% min 1,500 ՀՀ դրամ1,5% min 1,500 ՀՀ դրամ1,5% min 1500 ՀՀ դրամ
Բանկին չպատկաող բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում թվայնացված քարտով1,5% min 1500 ՀՀ դրամ1,5% min 1500 ՀՀ դրամ1,5% min 1500 ՀՀ դրամ
Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի է նաև քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում) Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմաններիՀամաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմաններիՀամաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների

***** Բացի սույն վճարից սահմանվում է 50,000 ՀՀ դրամ լրացուցիչ վճար, եթե հաշվի բացման, քարտի թողարկման, վերաթողարկման համար Հաճախորդի նույնականացումը կատարվում է հեռավար՝ առանց հաճախորդի ֆիզիկապես Բանկ այցելելու: Հաճախորդին նույն օրը հեռավար նույնականացմամբ մի քանի քարտ տրամադրելու դեպքում կիրառվում է մեկ լրացուցիչ վճար: