Visa Gold Debit

Ձեռք բերեք վճարային քարտ, տնօրինեք ձեր միջոցները, կատարեք կանխիկացման գործարքներ և անկանխիկ վճարումներ:

Visa Gold Debit
ՀՀ Ոչ ռեզիդենտ անձանց տրամադրվող Visa Gold  քարտի պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Հիմնական պայմաններ

AMDUSDEUR
Քարտի տրամադրում (թողարկում)********անվճարանվճարանվճար
Քարտի սպասարկման վճար, եթե վերջին օրացույցային ամսվա ընթացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը ավել է 200000 դրամից անվճարանվճարանվճար
Քարտի սպասարկման վճար, եթե վերջին օրացույցային ամսվա ընթացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը պակաս է 200000 դրամից** 2000 ՀՀ դրամ ամսական2000 ՀՀ դրամ ամսական2000 ՀՀ դրամ ամսական
Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ*****
Բանկի և Ակբա բանկի բանկոմատներում քարտերով0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց 0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 200 USD-ին համարժեք գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 200 USD նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց 0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 200 EUR-ին համարժեք գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 200 EUR նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց
Բանկի և Ակբա բանկի բանկոմատներում թվայնացված քարտով1,5% min 1500 ՀՀ դրամ1,5% min 1500 ՀՀ դրամ1,5% min 1500 ՀՀ դրամ
Բանկի կանխիկացման կետերում 1% 1% 1%
«Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում քարտով 0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 1,0 % օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց 0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 200 USD-ին համարժեք գործարքների դիմաց և 1,0% օրական 200 USD նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց 0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 200 EUR-ին համարժեք գործարքների դիմաց և 1.0% օրական 200 EUR նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց
«Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի և բոլոր այլ բանկերի բանկոմատներում թվայնացված քարտով 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ1,5% min 1500 ՀՀ դրամ1,5% min 1500 ՀՀ դրամ
Այլ բանկերի կանխիկացման կետերում1,5% min 1500 ՀՀ դրամ1,5% min 1500 ՀՀ դրամ1,5% min 1500 ՀՀ դրամ
Այլ բանկերի բանկոմատներում քարտով1,5% min 1500 ՀՀ դրամ1,5% min 1500 ՀՀ դրամ1,5% min 1500 ՀՀ դրամ
Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի է նաև քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում) Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմաններիՀամաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմաններիՀամաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների

***** Կանխիկացման նոր համակարգը աշխատում է հետևյալ տարբերակով`

Հաճախորդը կարող է օրական մինչև 100000 դրամ ստանալ առանց միջնորդավճար վճարելու յուրաքանչյուր բանկոմատում: 100000 դրամը գերազանցող յուրաքանչյուր գործաքի դիմաց գանձվում է միջնորդավճար, որը սահմանված է այն բանկոմատի համար որտեղ իրականացվում է գործարքը: Օրինակ` հաճախորդը հանել է 70000 դրամ ԱրՔա համակարգի կողմից սպասարկվող այլ բանկի բանկոմատից, որից հետո նույն օրը հանել է 50000 դրամ Արդշինբանկի բանկոմատից և նորից 30000 ԱրՔա համակարգի կողմից սպասարկվող այլ բանկի բանկոմատից: Այս դեպքում հաճախորդից կգանձվի 70000*0+50000*0.5%+30000*1%= 550 դրամ:

Եթե հաճախորդը օգտվում է ԱրՔա համակարգին չմիացված բանկոմատից, ապա այդ գործարքը նույն տրամաբանությամբ մասնակցում է վերը նշշված հաշվարկին տվյալ գործարքի ԱրՔա պրոցեսինգային ընկերության փոխհաշվարկում հայտնվելու օրը:

******** Բացի սույն վճարից սահմանվում է 50,000 ՀՀ դրամ լրացուցիչ վճար, եթե հաշվի բացման, քարտի թողարկման, վերաթողարկման համար Հաճախորդի նույնականացումը կատարվում է հեռավար՝ առանց հաճախորդի ֆիզիկապես Բանկ այցելելու: Հաճախորդին նույն օրը հեռավար նույնականացմամբ մի քանի քարտ տրամադրելու դեպքում կիրառվում է մեկ լրացուցիչ վճար: