Մի հետաձգեք բնակարան ունենալու ձեր երազանքը

Մի հետաձգեք բնակարան ունենալու ձեր երազանքը
  • Երկրորդային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝ Պետության կողմից սուբսիդավորում
  • Առանց վարկի տրամադրման միջնորդավճարի
  • Առանց վաղաժամկետ մարման տույժի
  • Առանց Վաճառողի կողմից վարկի և կանխավճարի կանխիկացման վճարի
  • Բանկի հաշվին իրականացվող ապահովագրական լայն ծածկույթ (նման պահանջի առկայության դեպքում)
  • Այլ թաքնված վճարների բացակայություն
Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան
Հիմնական պայմաններ

Վարկի նպատակԿառուցապատման աշխատանքներն ավարտված (բնակարանի սեփականության իրավունքը գրանցած) բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում
ԱրժույթՀՀ դրամ
Նվազագույն կանխավճար (անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքից)7.5%
1,000,000 դրամ 4Ակսած 15%-ից
Տարեկան տոկոսադրույք7.5%*
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք4.4 – 8.9%
Ժամկետ10-20 տարի
Գումար2,000,000-27,750,000 ՀՀ դրամ
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար5 000 ՀՀ դրամ
Վարկի ամսական սպասարկման վճարվարկի մնացորդային գումարի 0.08%
Համավարկառուների փոփոխության իրականացման համար սահմանված հայտի ուսումնասիրության վճար15 000 ՀՀ դրամ
Գրավի ձևակերպման վճար**1) Վարկառուի սեփականության և Բանկի գրավի իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 71,200 ՀՀ դրամ
2) Լրացուցիչ գույքի նկատմամբ Բանկի գրավի իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 27,100 ՀՀ դրամ
Քաղվածքների տրամադրում Անվճար՝ մինչև 1 ամիս կտրվածքով քաղվածք,
Անվճար՝ տարեկան առնվազն չորս անգամ, վարկառուի պահանջով՝ վերջինիս կողմից նշված ժամանակահատվածի համար,
1000-5000 ՀՀ դրամ՝ այլ ժամանակահատվածով քաղվածքներ և տեղեկանքներ (տես՝ https://www.ardshinbank.am/content/բանկային-հաշիվ/ ):
* Երկրորդային շուկայից գույքի ձեռք բերման դեպքում պետության կողմից սուբսիդավորվում է`
2%՝ Երևան քաղաքում ձեռք բերվող անշարժ գույքի դեպքում,
4%՝ ՀՀ մարզերում ձեռք բերվող անշարժ գույքի դեպքում:
Բանկի սեփականությունը հանդիսացող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում նշված տոկոսադրույքները նվազեցում են 1 տոկոսային կետով
**Գույք(եր)ի գծով կադաստրային գրանցումները կատարվում են միայն ստանդարտ ժամկետով (ոչ արագացված կարգով):

Ուշադրություն, վերաֆինանսավորման դադարեցման իրազեկման թերթիկում ներկայացված են վերաֆինանսավորվող վարկերի այն չափանիշները, որոնց խախտումն առավել հաճախ դառնում է վարկի վերաֆինանսավորումը մերժելու կամ վերաֆինանսավորման դադարեցման պատճառ: Առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ

Հաճախ տրվող հարցեր