Բանկային հաշիվ

Բանկային հաշիվ

  • Հաշիվների սպասարկում առանց սպասարկման վճարների
  • Առցանց հաշվի բացման հնարավորություն
Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ

  • Անվճար հաշվի բացում
  • 999.9 հարգի ոսկի
Էսքրոու հաշիվ

Էսքրոու հաշիվ

  • Հավելյալ ապահովություն
  • Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարման ստուգում Բանկի կողմից
Խնայողական հաշիվ

Խնայողական հաշիվ

  • Խնայողություններ քեզ հարմար արժույթով
  • Երկարաժամկետ և մեծ ծավալի խնայողության՝ առավել բարձր տոկոսադրույքը
Սոցիալական փաթեթի հատուկ հաշիվ

Սոցիալական փաթեթի հատուկ հաշիվ

  • Անվճար հաշվի բացում
  • Անվճար հաշվի սպասարկում