ՓՈԽԱՆՑՈՂ

անուն

Ազգանուն

ՍՏԱՑՈՂ

անուն

Ազգանուն

Փոխանցվող գումար

Պայմաններ

Արդշինբանկի քարտից (ArCa, Visa, MasterCard) Արդշինբանկի քարտին (ArCa, Visa, MasterCard)Անվճար` գործում է յուրաքանչյուր քարտատեսակի գծով քարտից քարտ փոխանցումների համար 4.3 սահմանված սակագինը*
Արդշինբանկի քարտից (ArCa, Visa, MasterCard) ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված այլ քարտին (ArCa, Visa, MasterCard, Diners)**Արդշինբանկի քարտից (ArCa, Visa, MasterCard) ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտին (Visa, MasterCard)**
Արդշինբանկի քարտից (ArCa, Visa, MasterCard) ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտին (Visa, MasterCard)**
Սահմանաչափեր
Մեկ գործարքի առավելագույն չափը500,000 դրամ կամ դրան համարժեք գումար այլ արժույթով, եթե ստացողի քարտը թողարկվել է ԱրՔա համակարգում և 800,000 դրամ կամ դրան համարժեք գումար այլ արժույթով, երբ ստացողի քարտը չի թողարկվել ԱրՔա համակարգում

* Գործարքը իրականացնող քարտապանի բանկը կարող է այս գործարքի համար սահմանել լրացուցիչ միջնորդավճար:

** Թողարկող բանկը կարող է սահմանափակել այս ծառայությունից օգտվելու հնարավորությունը իր հաճախորդների համար, թե որպես ուղարկող և թե որպես ստացող կողմ:

*  Յուրաքանչյուր քարտատեսակի սակագնային փաթեթի 4.3 կետ